கௌரவ சிறப்பாசிரியர்

டாக்டர்.மயில்சாமி அண்ணாதுரை

துணைத் தலைவர், தமிழ்நாடு அறிவியல் தொழில்நுட்ப மாநில மன்றம் மேனாள் இயக்குனர் & இந்திய செயற்கைக்கோள் ஆராய்ச்சி மையம், பெங்களூரு
மதிப்பியல் சிறப்பாசிரியர்

முனைவர்.எஸ்.வின்சென்ட்

எம்.எஸ்சி., பிஎச்.டி.,
மேனாள் உறுப்பினர் செயலர், தமிழ்நாடு அறிவியல் தொழில்நுட்ப மாநிலமன்றம், இயக்குனர், ஆராய்ச்சி, லயோலா கல்லூரி, சென்னை
ஆசிரியர்

முனைவர்.இ.கே.தி.சிவகுமார்

எம்.எஸ்சி.,பி.எட்.பி.ஜி.டி.சி.எஸ்.,பிஎச்.டி., (சிறந்த நூலாசிரியர் விருது பெற்றவர்)

கௌரவ இணை ஆசிரியர்கள்

பேராசிரியர் முனைவர்.இராம.ஜெயவேல்
பிஎச்.டி.,

முனைவர்.வி.ஜெய்சங்கர்

எம்.எஸ்சி., பிஎச்.டி.,

முனைவர்.வீ.மணிமொழி

எம்.எஸ்சி.,எம்.டெக்.,பிஎச்.டி.,

சட்ட ஆலோசகர்

அரிமா.டாக்டர்.ஆர்.குருநாதன்

(எம்.ஏ.எம்., எல். (கான்ட்) எம்.எல்., (லேபர்) பிஎச்.டி., அட்வகேட் & நோட்டரி, சென்னை உயர்நீதிமன்றம்

வெளியிடுபவர் :

திருமதி. இ.எஸ்.இராஜேஸ்வரி

எம்.ஏ.பி.எட்.,பி.எல்.ஐ.எஸ்.,